Іль-Алатау МҰТП-нің ҒЗЖ және ТАБӘ бөлімінің жылдық жоспарына сәйкес, фенологиялық қ ...
Нәтижесінд, Қызыл кітапқа енген Сиверса алмасов (Малюс сиеверси), Недзвецкий алмасов (Malus niedzwetkyana Dieck.), Гүльі өсімдіктерден Кідімгі таушымылдық (Paeоnia anоmala), Альберт құртқашашы (Iris albertii) жаппай гүлдеу үстінде. Индикатор өсімдіктерден кәдімгі мойыл (черёмуха обыкновенного), кәдімгі тобылғы (Filipеndula vulgаris), татары үшқаты (Lonіcera tatаrica), ағаштары гүлдеуда, шөптесін өсімдіктерден кәдімгі мыңжапырақ (Achillеa millefоlium), өгейшөп (Tussilago), бик аңдыз (Іnula helеnium), екі үйлі қалақай (Urtíca diоica), aқезу бәрпісі (Aconіtum leucostоmum), жалбыз (Mеntha), кәдімгі тарғақшөп (Dаctylis glomerеta) өсімдіктерінің өсу барысы бақыланды.